Najczęściej czytane

Urban Workshops z Mariuszem Mańkiem Kotarskim / 12.12.2021


Urban Workshops z Mariuszem Mańkiem Kotarskim / 12.12.2021

Mariusz Maniek Kotarski, to jeden z najlepszych polskich tancerzy i choreograf, tańczący na największych światowych scenach z największymi gwiazdami muzyki.

Tańczył finale Super Bowl z Jennifer Lopez. Czyli, w dwóch słowach, klasa światowa!


GRAFIK:

12:00 - 13:30 - I class

14:00 - 15:30 - II class

16:00 - 17:30 - III class

 

CENNIK:

Jedne zajęcia - 70 zł

Dwa zajęcia - 130 zł

Trzy zajęcia - 190 zł

 

Ilość miejsc ograniczona, więc kochani, KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY!

UWAGA! Opłacenie warsztatów jest gwarancją miejsca

 

Wykupić zajęcia możecie u nas w studio lub na www.sklep.urbandance.pl

 

REGULAMIN:

- Nie przyjmujemy zwrotów - istnieje opcja zamiany osób (z mailowym powiadomieniem recepcji - podając imię i nazwisko osoby zastępującej najpóźniej na 48h przed warsztatami)

- Jeśli nie uzbiera się minimalna grupa, organizator może odwołać zajęcia na 5 dni przed terminem, z telefonicznym powiadomieniem zapisanych osób.

- Zapisując się na warsztaty Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność.

- Organizatorzy Wydarzenia nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

- Niestosowne zachowanie podczas trwania Wydarzenia, zachowanie agresywne, stanowiące zagrożenie dla innych uczestników lub niestosowanie się do zaleceń Instruktorów będzie skutkowało wyproszeniem Uczestnika z zajęć / imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

- Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Warunków Uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926